Støj er et stadigt stigende problem i vores dagligdag, især i byerne, hvor områder uden støj bliver mere og mere usædvanlige. Trafikken er den væsentligste årsag til støjgener.

Opsætning

Vi anbefaler, at GreenSilencer står for opsætningen og beplantningen af væggen. I kan dog vælge selv at stå for hele opsætningen eller del af den. Vi vil meget gerne komme forbi til et møde, hv...

Læs mere

Støjdæmpende egenskaber

Delta Akustik har testet GreenSilencers støjdæmpende egenskaber, med følgende resultat: • Reduktion: 42 dB ifølge EN 1793-2:1997 / 46 dB ifølge ISO 717-1:1996 og EN ISO 717-1:2006 • Abs...

Læs mere

Tilbud

Hvis du er plaget af støj, kommer vi gerne forbi og giver et tilbud med fokus på både støjgener og æstetik. Du er meget velkommen til at kontakte os ved at udfylde vores kontaktformular eller ...

Læs mere

Om os

Vi er en dansk virksomhed, som producerer og opsætter Green Silencer støjhegn, et patenteret støjhegn. Green Silencer er lavet som et lodretstående jordkammer, der er holdt sammen af profiler af plast, træ eller bambusfibre. Som noget særligt kan man beplante skærmen med planter og derved få en grøn støjskærm. Den store mængde jord og planterne absorberer lyden og hjælper med til, at støjskærmen kan dæmpe støjen maksimalt. I 2...

Læs mere