Støj er et stadigt stigende problem i vores dagligdag, især i byerne, hvor områder uden støj, med naturens egne lyder bliver mere og mere usædvanlige. Trafikken er den væsentligste årsag til generne.

Opsætning

Vi anbefaler, at GreenSilencer står for opsætningen og beplantningen af væggen. I kan dog vælge selv, at stå for hele opsætningen eller del af den. Vi vil meget gerne komme forbi til et møde, h...

Læs mere

Støjdæmpende egenskaber

Delta Akustik har testet GreenSilencers støjdæmpende egenskaber, med følgende resultat: • Reduktion: 42 dB ifølge EN 1793-2:1997 / 46 dB ifølge ISO 717-1:1996 og EN ISO 717-1:2006 • Abs...

Læs mere

Tilbud

Hvis du er plaget af støj, kommer vi gerne forbi og giver et tilbud samt en vurdering af, hvordan du mest arkitektonisk får en støjskærm. Du er meget velkommen til at kontakte os ved at udfylde...

Læs mere

Om os

Vi er en dansk virksomhed, som producerer og opsætter Green Silencer støjhegn, et patenteret støjhegn. Green Silencer er lavet som et lodretstående jordkammer, der er holdt sammen af profiler af plast, træ eller bambusfibre. Som noget særligt kan man beplante skærmen med planter og derved få en total grøn støjskærm. Den store mængde jord samt planterne absorberer lyden og hjælper med til, at støjskærmen kan dæmpe støjen maksimalt...

Læs mere