Støj er et stadigt stigende problem i vores dagligdag, især i byerne, hvor områder uden støj bliver mere og mere usædvanlige. Trafikken er den væsentligste årsag til støjgener.

Opsætning

Vi anbefaler, at GreenSilencer står for opsætningen og beplantningen af støjskærmen. I kan dog vælge selv at stå for hele opsætningen eller del af den. Vi vil meget gerne komme forbi til et mø...

Læs mere

Støjdæmpende egenskaber

Støj bør tages alvorligt Støj kan virke generende selv ved et meget svagt niveau, og det er meget individuelt, hvor meget støj, der skal til, før man føler sig generet (kilde: Miljøstyrels...

Læs mere

Tilbud

Hvis du er plaget af støj, kommer vi gerne forbi og giver et tilbud med fokus på både støjgener og æstetik. Du er meget velkommen til at ringe til os eller kontakte os ved at udfylde vores ko...

Læs mere

Om os

Vi er en dansk virksomhed, som producerer og opsætter GreenSilencer støjskærme, en patenteret støjskærm. GreenSilencer er lavet som et lodretstående jordkammer, der er holdt sammen af profiler af plast, træ eller bambusfibre. Som noget særligt kan man beplante skærmen og derved få en grøn støjskærm. Den store mængde jord  absorberer lyden og hjælper med til, at støjskærmen kan dæmpe støjen maksimalt. GreenSilencer har lever...

Læs mere